بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید دکتر چمران

میدان بزرگمهر - خیابان مشتاق سوم - بعد از پل شهرستان

تلفن مرکز: 03133033710

دریافت نوبت

بیمارستان شهدای لنجان

خیابان باهنر - بیمارستان شهدای لنجان

تلفن مرکز: 03133033500

دریافت نوبت

بیمارستان فیض درمانگاه تخصصی چشم پزشکی حضرت علی ابن ابیطالب (ع)

اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس

تلفن مرکز: 03133033460

دریافت نوبت

بیمارستان نه دی منظریه

منظریه - میدان نماز - خیابان سروش - خیابان شیوا شرقی

تلفن مرکز: 03133033980

دریافت نوبت

کلینیک ویژه عصر بیمارستان دکتر شهید چمران

اصفهان - میدان بزرگمهر - خیابان مشتاق سوم - بعد از پل شهرستان

دریافت نوبت