بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید دکتر چمران

میدان بزرگمهر،خیابان مشتاق سوم،بعد از پل شهرستان

تلفن مرکز: 03133033710

دریافت نوبت

بیمارستان شهدای لنجان

خیابان باهنر،بیمارستان شهدای لنجان

تلفن مرکز: 03133033500

دریافت نوبت

بیمارستان فیض درمانگاه تخصصی چشم پزشکی حضرت علی ابن ابیطالب (ع)

اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس

تلفن مرکز: 03133033460

دریافت نوبت

بیمارستان نه دی منظریه

منظریه،میدان نماز،خیابان سروش،خیابان شیوا شرقی

تلفن مرکز: 03133033980

دریافت نوبت

کلینیک ویژه عصر بیمارستان دکتر شهید چمران

میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان

تلفن مرکز: 03133033710

دریافت نوبت

بیمارستان امین اصفهان

بیمارستان امین اصفهان

تلفن مرکز: 03133033400

دریافت نوبت

کلینیک ویژه بیمارستان امین

خیابان ابن سینا، بیمارستان امین

تلفن مرکز: 03133033400

دریافت نوبت

کلینیک ویژه شهید مطهری

خیابان شریعتی غربی، نرسیده به خیابان حکیم نظامی

تلفن مرکز: 03133033301

دریافت نوبت

مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اصفهان-خیابان کاشانی-بیمارستان کاشانی

تلفن مرکز: 03133033700

دریافت نوبت